Stanje u prostoru

Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije 2016. - 2020.

Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2016. – 2020. godine je dokument kojim se izvješćuje Županijsku skupštinu Krapinsko-zagorske županije te stručnu i širu javnost o prostornom razvoju Županije u navedenom četverogodišnjem razdoblju. 

Izrađeno je temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) te Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ broj 48/14. i 19/15.). 

Osnovni ciljevi izrade Izvješća bili su utvrditi promjene i stanje u prostoru Županije, uočiti i vrednovati pojave i procese u prostoru i vezano na stanje izrade i provedbe dokumenata prostornog uređenja te na temelju utvrđenog definirati prijedlog aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru i potrebu izrade novog, odnosno izmjene i dopune važećeg Prostornog plana Županije te drugih dokumenata od važnosti za Županiju. 

Izvješće je izradio Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, a objavljeno je u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 26B/22.

Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije 2011. - 2015.

Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2011. – 2015. godine je dokument kojim se izvješćuje Županijsku skupštinu Krapinsko-zagorske županije te stručnu i širu javnost o prostornom razvoju Županije u navedenom četverogodišnjem razdoblju. 

Izrađeno je temeljem odredbi Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13.) te Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ broj 48/14. i 19/15.). 

Osnovni ciljevi izrade Izvješća bili su argumentirano utvrditi cjelovito i objektivno stanje u prostoru Županije, uočiti i vrednovati pojave i procese u prostoru i vezano na stanje izrade i provedbe dokumenata prostornog uređenja te na temelju utvrđenog definirati prijedlog aktivnosti za unapređenje stanja u prostoru i potrebu izrade novog, odnosno izmjene i dopune važećeg Prostornog plana Županije te drugih dokumenata od važnosti za Županiju. 

Izvješće je izradio Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, a objavljeno je u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 06/17.

Izvješće o stanju u prostoru Krapinsko-zagorske županije 2007-2010

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine,  br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) člankom 47. određena je izrada Izvješća o stanju u prostoru za područje Krapinsko-zagorske županije kao dokumenta praćenja stanja u prostoru za četverogodišnje razdoblje 2007-2010.

Izvješće sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata te ocjenu stanja i prijedloge za  unapređenje prostornog razvoja s planom aktivnosti i prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje.

Izvješće je izradio Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, a objavljeno je u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije br. 21/11.

Dokumenti

Izvješće o stanju u prostoru KZŽ 2016. - 2020.
Izvješće o stanju u prostoru KZŽ 2007-2010 - Tekst
Izvješće o stanju u prostoru KZŽ 2007-2010 - Tablični prilog
Izvješće o stanju u prostoru KZŽ 2011.-2015.

Dokumenti praćenja stanja u prostoru

Temeljem članka 39. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) obaveza je  općina i gradova izrada Izvješća o stanju u prostoru za četverogodišnje razdoblje.

Stanje izrade Izvješća o stanju u prostoru (i Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru) po gradovima i općinama Krapinsko-zagorske županije:

GRAD/OPĆINA

Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br.

 

Gradovi:

 

 1.

Krapina

1/96, 7/98, 17/03, 3/06, 7/10, 3/14, 8/23 sl.g.KR

 2.

Donja Stubica

16/96,4/99, 5/00, 9/01, 7/03

 3.

Klanjec

15/96, 9/06

 4.

Oroslavje

8/96, 14/96, 13/01, 3/04

 5.

Pregrada

9/96, 11/99, 11/02, 7/03, 3/04, 11/05, 7/06, 14/14, 27/22

 6.

Zabok

9/95, 15/97, 7/98, 12/99, 5/03, 7/05, 19/07, 24/17

 7.

Zlatar

21/96, 15/03, 36A/13

 

Općine:

 

 1.

Bedekovčina

3/97, 5/02, 5/06, 3/23

 2.

Budinščina

16/03

 3.

Desinić

9/98, 17/01,14/04, 19/14

 4.

Đurmanec

12/97, 1/04

 5.

Gornja Stubica

10/98, 2/00, 20/04

 6.

Hrašćina

17/96, 6/07

 7.

Hum na Sutli

7/96, 13/02

 8.

Jesenje

1/96, 5/01,12/05

 9.

Kraljevec na Sutli

18/97, 3/03, 9/14

 10.

Krapinske Toplice

5/96, 3/98, 16/01, 15/03, 25/19

 11.

Kumrovec

6/03, 3/07

 12.

Konjščina

9/96

 13.

Lobor

13/96,1/03

 14.

Mače

12/96, 9/01, 4/03, 1/04

 15.

Marija Bistrica

17/95, 3/05, 1/13 sl.gl. MB

 16.

Mihovljan

18/97, 3/04

 17.

Novi Golubovec

14/99,16/02

 18.

Petrovsko

1/96, 2/04, 13/06

 19.

Radoboj

8/03, 11/07, 9/14

 20.

Stubičke Toplice

6/95, 5/99, 6/04, 29/17

 21.

Sv. Križ Začretje

16/96, 9/99, 8/02, 11/06, 4/10

 22.

Tuhelj

6/96, 18/99, 9/03, 59B/22

 23.

Veliko Trgovišće

19/96, 15/00

 24.

Zagorska Sela

15/96, 5/97, 18/03

 25.

Zlatar Bistrica

17/96, 9/99, 11/04