Novosti i objave

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka

Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka održat će se od 24. lipnja do 01. srpnja 2022. godine.

Opširnije

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrovsko

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrovsko održat će se od 20. lipnja do 29. lipnja 2022. godine.

Opširnije

Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka

Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka održat će se od 08. lipnja do 15. lipnja 2022. godine.

Opširnije

Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica održat će se od 08. lipnja do 15. lipnja 2022. godine.

Opširnije