Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade

Obavijesti o prethodnim i javnim raspravama svih prostorno-planskih dokumenata u izradi

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade održat će se od 05. listopada do 19. listopada 2021. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 14,30 sati u prostorijama Grada Pregrade, Pregrada.

Javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade održat će se 14. listopada 2021. godine (četvrtak) u 17 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Pregrade, J. K. Tuškana 2, Pregrada. 

Opširnije: www.pregrada.hr