Prostorni plan područja posebnih obilježja

REGISTAR PPKZŽ REGISTAR PPPPO REGISTAR PPUO/G REGISTAR GUP - UPU - DPU

Prostorni plan područja posebnih obilježja Parka prirode Medvednica

Dokumentima prostornog uređenja državne razine Strategijom prostornog razvoja i Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske određena je izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja za područje Parka prirode  Medvednica. Člankom 69. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, br. 76/07 i 38/09.) utvrđena je obveza donošenja Prostornog plana područja posebnih obilježja za parkove prirode. Sukladno tome u tijeku je izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja za područje Parka prirode Medvednica. Naime Sabor SR Hrvatske proglasio je 1981.g. zapadni dio Medvednice parkom prirode u granicama obuhvata dijelova Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije i Grada Zagreba.

Nositelj izrade Plana je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, a Gradski zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba imenovan je od strane Ministarstva, izrađivačem Prostornog plana područja posebnih obilježja Parka Prirode Medvednica. Suradnik u izradi Plana za Krapinsko-zagorsku županiju je Zavod za prostorno uređenje.

U Zakonu o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode ("Narodne novine”, br. 24/81) promijenjena je granica parka prirode Zakonom o izmjenama Zakona o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode ("Narodne novine", br. 25/09 od 25. 02. 2009. godine). 

Dokumenti

Prostorni plan Parka prirode Medvednica