Registar GUP-UPU-DPU

REGISTAR PPKZŽ REGISTAR PPPPO REGISTAR PPUO/G REGISTAR GUP - UPU - DPU

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

PRIKAZ DONOŠENJA GUP-ova i UPU-a  GRADOVA I OPĆINA I NJIHOVIH IZMJENA I DOPUNA

stanje - lipanj 2024.

VAŽEĆI PLAN I IZMJENE I DOPUNE

Službeno glasilo s objavom

GRADOVI:

Krapina

1.  GUP Grada Krapine, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 2/02

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 16/04

3. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 5/07

4. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 7/09

5. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 4/10

6. IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 2/12

7. V. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 2/16

8. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 3/17

9. VI. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 5/19

10. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 7/19

11. VII. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 4/22

12. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 8/22

1. UPU “Krapina Nova-Zapad”, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj  2/05 

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 4/22

3. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 3/23

1. UPU “Gospodarskog  predjela “Krapina Nova – Jug”, “Službeni glasnik Grada Krapine”1/09  

1. UPU “Turističko-rekreacijskog predjela Šemničke Toplice”, “Službeni glasnik Grada Krapine” 5/19 

Donja Stubica

1. UPU “Jezerčica – Zaluka”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 16/07

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 12/13

3. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 20/18

4. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 29/18

5. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 58/18

6. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 25/19

7. IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 44/20

8. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/21

9. V. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 30/22

10. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 42/22

1. UPU Mjesta Donja Stubica, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 13/12

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 58/18

3. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/21

4. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 31/21 

Klanjec

1. UPU naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 11/10

2. Ispravak Odluke, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 12/10

3. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/11

4. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/14

5. Stavljanje izvan snage dijela plana, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 22/16

Oroslavje

1. UPU poslovnog područja “Tranjčec”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/08

1. UPU Dijela naselja Andraševec-Oroslavje, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 12/12

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 25/15

3. Ispravak Odluke, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 27/15

4. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 19/21 

1. UPU Radne zone Mokrice, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 17/12

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 48/19

3. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 51/22

Zabok

1. UPU “Centar 3” u Zaboku, “Službeni glasnik KZŽ”, broj  28/09

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 3/13

3. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 10/17

4. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 25/22

5. IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/24

1. UPU 11-Zone mješovite namjene ''Zabok sjever'', ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 3/13

1. UPU groblja u Jakuševcu Zabočkom, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/16

1. UPU dom umirovljenika Gubaševo, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 10/17

OPĆINE:

Bedekovčina

1. UPU Gospodarske zone Bedekovčina, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 7/12

1. UPU Gospodarske zone Poznanovec, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 7/12

1. UPU Centra Bedekovčine, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 35/21

1. UPU groblja u Poznanovcu, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 35/21

Desinić

1. UPU radni predio Velika Horvatska – Donji Zbilj, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 12/08

2. Ispravak Odluke, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 20/08

1. UPU radni predio Turnišće Desiničko, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 12/08

2. Ispravak Odluke, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 20/08

Gornja Stubica

1. UPU predjela “Zelenka”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/09

Kraljevec na Sutli

1. UPU Radne zone u Kraljevcu na Sutli, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 6/12

Krapinske Toplice

1. UPU naselja Krapinske Toplice, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/09

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 26/14

3. Zaključak o ispravci pogreške, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/16

4. II. Izmjene i dopune UPU naselja Krapinske Toplice i Klokovec, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 58/18

5. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 16/19

6. III. Izmjene i dopune UPU naselja Krapinske Toplice i Klokovec, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 50/22

7. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/23

Kumrovec

1. UPU gospodarsko pogranične zone u Razvoru, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 23/09

Marija Bistrica

1. UPU turističkog naselja Globočec (T2), “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 5/09

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 3/10

3. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 7/10

1. UPU Središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 3/10

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 2/12

3. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 2/16

4. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 6/16

5. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 7/18

6. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 8/18

7. IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 4/21

8. V. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 4/23

9. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 4b/23

1. UPU zone groblja i javnog parkirališta, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 2/16

1. UPU gospodarske zone Tugonica 1, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 6/18

Radoboj

1. UPU gospodarske zone proizvodno-poslovne namjene “Brod“,  “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/10

1. UPU Centra naselja Radoboj (UPU 1), ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 23/12

1. UPU Vini Vrh, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 1/16

1. UPU Sportsko-rekreacijskog centra Radoboj, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 1/16

Veliko Trgovišće

1. UPU gospodarske zone Veliko Trgovišće, ”Službeni glasnik KZŽ”, broj  9/09

1. UPU proširenja groblja u Velikom Trgovišću, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 19/16

1. UPU uređenja 7/1 Veliko Trgovišće, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/21

Zlatar Bistrica

1. UPU dijela naselja i gospodarskog područja ”Jugozapad” naselja Zlatar Bistrica, ”Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/11

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 9/12

3. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 11/14

1. UPU Dijela naselja ''Sjevero-zapad'' naselja Zlatar Bistrica, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 1/12

Izvor podataka: dokumentacija prostora Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, lipanj 2024.

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

PRIKAZ DONOŠENJA DPU-a  GRADOVA I OPĆINA I NJIHOVIH IZMJENA I DOPUNA

stanje – lipanj 2024.

VAŽEĆI PLAN I IZMJENE I DOPUNE

Službeno glasilo s objavom

GRADOVI:

Krapina

1. PUP Južna zona-Mihaljekov Jarek, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 11/9420/94

Donja Stubica

1. PUP Donja Stubica - Centar, “Službene novine Skupštine Općine Donja Stubica”, broj 1/93

2. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 5/01

3. Točkaste izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 7/03

4. Točkaste Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 11/04

5. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 5/09

1. DPU “Stubički Trnac” Donja Stubica, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/13

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 34A/14

1. DPU “Stubički Trnac - zapad” Donja Stubica, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/13

Oroslavje

1. DPU “Centar jug” Oroslavje, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/05

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/08

1. DPU “Srednje škole –centar “ za k. č. 723/1 k.o. Oroslavje ,“Službeni glasnik KZŽ”, broj 3/04

1. DPU “Oroslavje – zapad” za k.č. br 1586 k.o. Oroslavje ,“Službeni glasnik KZŽ”, broj 3/04

1. DPU Dijela naselja Andraševec-Oroslavje, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 13/13

Zlatar

1. PUP Uža vršna zona Ivančica, “Sl. novine ZOZ-a, broj 18/86” i “Sl. vjesnik ZOHZ”, broj 3/88

OPĆINE:

Gornja Stubica

1. DPU predjela “Bivša općina”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/09

Hum na Sutli

1. DPU “Komunalno područje – sortirnica komunalnog otpada “ u Humu na Sutli,  “Službeni glasnik KZŽ”, broj 6/04

Kraljevec na Sutli

1. DPU Proširenja groblja Kraljevec na Sutli, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 6/12

Mače

1. PUP “Sutinske Toplice” (“Službene novine Općine Zlatar”, broj 1/90 i “Službeni glasnik KZŽ”, broj 6/99

Radoboj

1. DPU Groblja u Radoboju, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 23/12

Sveti Križ Začretje

1. DPU 1- Trgovačkog centra Rosses Fashion Outlet, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 9/09

Stubičke Toplice

1. DPU “Stubičke Toplice – zona zdravstvenog turizma”, “Službeni glasnik KZŽ”,broj 18/11

2. Dopuna Odluke, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/12

3. Ispravak Odluke, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 3/13

4. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/14

5. Ispravak Odluke, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 20/14

6. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 22/22

7. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 64/22

8. IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 32/23

1. DPU Polivalentnog kolodvora “Stubaki”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 16/07

1. DPU “Zeleni gaj”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 22/11

1. DPU Groblje Strmec Stubički, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 11/13

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 28/14

Veliko Trgovišće

1. DPU proširenja groblja u Velikoj Erpenji “Službeni glasnik KZŽ”, broj 7/10

Zlatar Bistrica

1. “PUP jugozapad” –Zlatar Bistrica, “Službene novine Općine Zlatar”, broj 2/92

Izvor podataka: dokumentacija prostora Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, lipanj 2024.