Registar GUP-UPU-DPU

REGISTAR PPKZŽ REGISTAR PPPPO REGISTAR PPUO/G REGISTAR GUP - UPU - DPU

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

PRIKAZ DONOŠENJA GUP-ova i UPU-a  GRADOVA I OPĆINA I NJIHOVIH IZMJENA I DOPUNA

stanje - svibanj 2022.

VAŽEĆI PLAN I IZMJENE I DOPUNE

Službeno glasilo s objavom

GRADOVI:

Krapina

1.  GUP Grada Krapine, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 2/02, 12/03, 13/03,16/045/077/094/102/122/163/175/19, Pročišćeni tekst 7/19

2. UPU “Krapina Nova-Zapad”, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj  2/05

3. UPU “Gospodarskog  predjela “Krapina Nova – Jug”, “Službeni glasnik Grada Krapine”1/09  

4. UPU “Turističko-rekreacijskog predjela Šemničke Toplice”, “Službeni glasnik Grada Krapine” 5/19

Donja Stubica

1. UPU “Jezerčica – Zaluka”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 16/0712/1320/1829/1858/18, Pročišćeni tekst 25/1944/20, Pročišćeni tekst 8/21

2. UPU Mjesta Donja Stubica, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 13/1258/1817/21, Pročišćeni tekst 31/21

Klanjec

1. UPU naselja Klanjec, Mihanović Dol i Lepoglavec, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 11/10,12/1017/1118/1417/1622/16

Oroslavje

1.UPU poslovnog područja “Tranjčec”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/08

2. UPU Dijela naselja Andraševec-Oroslavje, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 12/1225/1527/1519/21

3. UPU Radne zone Mokrice, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 17/1248/19

Pregrada

1. UPU naselja Pregrada, “ Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/08

2. Stavljanje izvan snage UPU naselja Pregrada, “ Službeni glasnik KZŽ”, broj 29/15

Zabok

1. UPU gospodarske zone “Zabok 1”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/08

2. UPU gospodarske zone “Zabok 6”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/099/1345/17

3. UPU “Centar 3” u Zaboku, “Službeni glasnik KZŽ”, broj  28/093/1310/17

4. UPU 11-Zone mješovite namjene ''Zabok sjever'', ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 3/13

5. UPU groblja u Jakuševcu Zabočkom, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/16

6. UPU dom umirovljenika Gubaševo, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 10/17

7. Stavljanje izvan snage UPU gospodarske zone “Zabok 1”,“ Službeni glasnik KZŽ”, broj 30/19

OPĆINE:

Bedekovčina

1. UPU Gospodarske zone Bedekovčina, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 7/12

2. UPU Gospodarske zone Poznanovec, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 7/12

3. UPU Centra Bedekovčine, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 35/21

4. UPU groblja u Poznanovcu, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 35/21

Desinić

1. UPU radni predio Velika Horvatska – Donji Zbilj, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 12/0820/08

2. UPU radni predio Turnišće Desiničko, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 12/0820/08

Gornja Stubica

1. UPU predjela “Zelenka”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/09

Kraljevec na Sutli

1. UPU Radne zone u Kraljevcu na Sutli, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 6/12

Krapinske Toplice

1. UPU naselja Krapinske Toplice, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/0926/14

2. Zaključak o ispravci pogreške, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/16

3. UPU naselja Krapinske Toplice i Klokovec, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 58/1816/19

Kumrovec

1. UPU gospodarsko pogranične zone u Razvoru, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 23/09

Marija Bistrica

1. UPU turističkog naselja Globočec (T2), “Službeni glasnik općine Marija Bistrica”, broj 5/093/107/10

2. UPU Središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica, “Službeni glasnik općine Marija Bistrica”, broj 3/102/122/166/167/188/184/21

3. UPU zone groblja i javnog parkirališta, “Službeni glasnik općine Marija Bistrica”, broj 2/16

4. UPU gospodarske zone Tugonica 1, “Službeni glasnik općine Marija Bistrica”, broj 6/18

Radoboj

1. UPU gospodarske zone proizvodno-poslovne namjene “Brod“,  “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/10

2. UPU Centra naselja Radoboj (UPU 1), ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 23/12

3. UPU Vini Vrh, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 1/16

4. UPU Sportsko-rekreacijskog centra Radoboj, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 1/16

Stubičke Toplice

1. GUP naselja Stubičke Toplice, ”Službeni glasnik KZŽ”, broj  7/96, van snage

Veliko Trgovišće

1. UPU gospodarske zone Veliko Trgovišće, ”Službeni glasnik KZŽ”, broj  9/09

2. UPU proširenja groblja u Velikom Trgovišću, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 19/16

3. UPU uređenja 7/1 Veliko Trgovišće, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/21

Zlatar Bistrica

1. UPU dijela naselja i gospodarskog područja ”Jugozapad” naselja Zlatar Bistrica, ”Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/11, 9/1211/14

2. UPU Dijela naselja ''Sjevero-zapad'' naselja Zlatar Bistrica, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 1/12

Izvor podataka: dokumentacija prostora Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, svibanj 2022.

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

PRIKAZ DONOŠENJA DPU-a  GRADOVA I OPĆINA I NJIHOVIH IZMJENA I DOPUNA

stanje – svibanj 2022.

VAŽEĆI PLAN I IZMJENE I DOPUNE

Službeno glasilo s objavom

GRADOVI:

Krapina

1. PUP Južna zona-Mihaljekov Jarek, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 11/9420/94

Donja Stubica

1. PUP Centar-Donja Stubica, “Službene novine Skupštine općine Donja Stubica”, broj 1/93 i  “Službeni glasnik KZŽ”, broj 5/017/0311/045/09

2. DPU “Stubički Trnac” Donja Stubica, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/1334A/14

3. DPU “Stubički Trnac - zapad” Donja Stubica, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/13

Klanjec

1. DPU Poslovna zona “Lepoglavec” Klanjec, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 12/0419/08, 11/0931A/15

Oroslavje

1. DPU “Centar jug” Oroslavje, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/052/08

2. DPU “Srednje škole –centar “ za k. č. 723/1 k.o. Oroslavje ,“Službeni glasnik KZŽ”, broj 3/04

3. DPU “Oroslavje – zapad” za k.č. br 1586 k.o. Oroslavje ,“Službeni glasnik KZŽ”, broj 3/04

4. DPU Dijela naselja Andraševec-Oroslavje, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 13/13

Zlatar

1. PUP Uža vršna zona Ivančica, “Sl. novine ZOZ-a, broj 18/86” i “Sl. vjesnik ZOHZ”, broj 3/88

OPĆINE:

Gornja Stubica

1. DPU predjela “Bivša općina”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/09

Hum na Sutli

1. DPU “Komunalno područje – sortirnica komunalnog otpada “ u Humu na Sutli,  “Službeni glasnik KZŽ”, broj 6/04

Kraljevec na Sutli

1. DPU Proširenja groblja Kraljevec na Sutli, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 6/12

Mače

1.PUP “Sutinske Toplice” (“Službene novine općine Zlatar”, broj 1/90 i “Službeni glasnik KZŽ”, broj 6/99

Marija Bistrica

1. DPU proširenja groblja u Mariji Bistrici, “Službeni glasnik općine Marija Bistrica”, broj 3/102/12

2. Odluka o stavljanju izvan snage DPU proširenja groblja u Mariji Bistrici, “Službeni glasnik općine Marija Bistrica”, broj 2/16

Radoboj

1. DPU Groblja u Radoboju, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 23/12

Sveti Križ Začretje

1.DPU 1- Trgovačkog centra Rosses Fashion Outlet, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 9/09

Stubičke Toplice

1. DPU “Stubičke Toplice – zona zdravstvenog turizma”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/07,18/1115/123/134/1420/14

2. DPU Polivalentnog kolodvora “Stubaki”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 16/07

3. DPU “Zeleni gaj”, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 22/11

4. DPU Groblje Strmec Stubički, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 11/1328/14

Tuhelj

1. DPU proširenja groblja u Tuhlju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 23/06

2. Stavljanje izvan snage DPU proširenja groblja u Tuhlju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 20/15

Veliko Trgovišće

1. DPU proširenja groblja u Velikoj Erpenji “Službeni glasnik KZŽ”, broj 7/10

Zlatar Bistrica

1. “PUP jugozapad” –Zlatar Bistrica, “Službene  novine općine Zlatar”, broj 2/92

Izvor podataka: dokumentacija prostora Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, svibanj 2022.