Prostorni planovi gradova i općina

REGISTAR PPKZŽ REGISTAR PPPPO REGISTAR PPUO/G REGISTAR GUP - UPU - DPU

Prostorni plan uređenja grada ili općine je dokument kojim se planira uređenje prostora jedinice lokalne samouprave. Sve jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine), temeljem zakonskih propisa o prostornom uređenju, obvezni su za svoje područje donijeti prostorni plan uređenja (PPU).

Nositelj izrade ovog dokumenta prostornog uređenja je grad ili općina, a donosi ga gradonačelnik odnosno načelnik općine.

U sustavu Krapinsko-zagorske županije nalazi se 7 gradova: Krapina, Donja Stubica, Klanjec, Oroslavje, Pregrada, Zabok i Zlatar  i 25 općina: Bedekovčina, Budinšćina, Desinić, Đurmanec, Gornja Stubica, Hrašćina, Hum na Sutli, Jesenje, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Konjščina, Kumrovec, Lobor, Marija Bistrica, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec, Petrovsko, Radoboj, Sveti Križ Začretje, Stubičke Toplice, Tuhelj, Veliko Trgovišće, Zagorska Sela i Zlatar Bistrica.

Prostorni plan uređenja sadrži tekstualni dio (odredbe za provođenje plana), grafički dio i obvezne priloge. Grafički dio sadrži grafičke prikaze u mjerilu 1: 25 000:

  • korištenje i namjenu prostora,
  • glavne mreže infrastrukture i
  • uvjete zaštite prostora i ograničenja,
  • te kartografske prikaze građevinskih područja izrađene na katastarskoj podlozi u mjerilu 1: 5 000.

Izrada i donošenje prostornog plana uređenja provodi se prema zakonski propisanom postupku koji uključuje javnu raspravu i sudjelovanje stručne javnosti, građanstva i javnih medija, uz mogućnost davanja primjedaba i prijedloga na plan. Prije donošenja na Plan treba ishoditi i propisane suglasnosti i mišljenja nadležnih tijela o usklađenosti sa propisima i planovima šireg područja.

Prostorni plan uređenja velikog grada, grada ili općine, kao plan užeg područja u odnosu na županijski plan, izrađuje se u skladu s planskim elementima Prostornog plana Županije.

Tablica važećih prostornih planova uređenja gradova i općina

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  

PRIKAZ DONOŠENJA PROSTORNIH PLANOVA UREĐENJA GRADOVA I OPĆINA I NJIHOVIH IZMJENA I DOPUNA - stanje - lipanj 2024. 

GRADOVI: IZVORNI PLAN I IZMJENE I DOPUNE PLANA - Službeno glasilo s objavom 

Krapina 

PPUG, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 2/02

1. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 12/03

2. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 16/04

3. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 5/07

4. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 1/11

5. Pročišćeni tekst, ''Službeni glasnik Grada Krapine'', broj 3/11

6. Ciljane IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 5/15

7. V. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 9/17

8. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 7/18

9. VI. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 2/24

10. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik Grada Krapine”, broj 4/24

Donja Stubica

PPUG, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 30/10

1. Odredbe za provođenje-pročišćeni tekst, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/16

2. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 34/15

3. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/18

4. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 58/18

5. IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 44/20

6. Pročišćeni tekst Odredbi i grafičkog dijela, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 39/21

7. V. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 30/22

8. Pročišćeni tekst Odredbi i grafičkog dijela, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 42/22

9. VI. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 49/23

Klanjec

PPUG, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 9/01

1. Odredbe za provođenje, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 10/01

2. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/08

3. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/11

4. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/14

5. IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 22/16

6. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 30/16

7. V. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 35/18

8. VI. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 27/20

Oroslavje

PPUG, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 16/02

1. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 7/04

2. Ispravak Odredbi za provođenje, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/06

3. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 22/07

4. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 10/08

5. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/08

6. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/08

7. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/09

8. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/11

9. II. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 13/13

10. III. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 37/18

11. Ispravak odluke o donošenju, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 39/18

12. IV. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 51/22

13. V. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 13/23

14. V. Izmjene i dopune - ispravak, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 16/23

15. Pročišćeni tekst Odredbi, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 16/23

Pregrada

PPUG, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/15

1. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 43/19

2. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 55/21

3. Pročišćeni tekst, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/22

Zabok

PPUG, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/09

1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 9/11

2. II. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 3/13

3. III. Izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 12/15

4. IV. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 10/17

5. V. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 45/17

6. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 5/18

7. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/18

8. VI. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 30/19

9. VII. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 37/20

10. Pročišćeni tekst Odredbi i grafičkog dijela, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 1/21

11. VIII. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 29/21

12.  Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 46/21

13.  IX. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/24

14.  Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 9/24

Zlatar

PPUG, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/05

1. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 8/12

2. Ciljana izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 11/15

3. III. Izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 1/16

4. IV. Izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 53/21

5. Pročišćeni tekst Odredbi i grafičkog dijela, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/22

OPĆINE:

Bedekovčina

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/04

1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/06

2. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/08

3. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 11/10

4. IV. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 7/12

5. V. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 21/15

6. VI. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 26/19

Budinščina

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 1/08

1. I. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 19/13

2. II. Izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 48/20

Desinić

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/06

1. Dopuna odluke, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 6/07

2. Ispravak greške u Odluci o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/08

3. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/09

4. II. Ciljane izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 28/13

5. III. Izmjena i dopuna, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 3/16

6. Pročišćeni tekst Odredbi i grafičkog dijela, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/16

7. IV. Izmjena i dopuna, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 42/20

8. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 44/20

9. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 47/20

10. V. Izmjena i dopuna, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 27A/23

11. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 35/23

Đurmanec

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/07

1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 27/10

2. II. Ciljane izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 37/16

3. III. Ciljane izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 59D/21

4. Pročišćeni tekst Odredbi i grafičkog dijela, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 6/22

Gornja Stubica

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/04

1. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 6/12

2. Ciljana izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 36/15

3. IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 6/20

4. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 11/21

5. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 50/21

6. Ispravak Odluke o donošenju pročišćenog teksta Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 51/21

Hrašćina

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/08

1. I. Izmjena i dopuna, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/16

2. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/17

3. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 59A/20

4. Tehnički ispravak III. izmjena i dopuna, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 60A/21

5. IV. Izmjene i dopune, “Hrašćinski glasnik”, broj 2/22

6. V. Izmjene i dopune, “Hrašćinski glasnik”, broj 1/24

Hum na Sutli

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 6/99

1. Točkasta izmjena, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/02

2. Točkasta izmjena, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 9/04

3. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 9/06

4. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/06

5. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 7/08

6. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 10/11

7. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/11

8. Ciljana izmjena i dopuna, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 33/14

9. VII. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 26/16

10. VIII. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 36/17

11. Pročišćeni tekst Odredbi, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 42/17

12. IX. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 40/19

13. Pročišćeni tekst Odredbi i grafičkog dijela, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 11/20

14. X. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 57A/22

15. Pročišćeni tekst Odredbi, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 5/23

Jesenje

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 6/03

1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/07

2. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/11

3. III. Izmjena i dopuna, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 7/16

4. Ispravak, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/16

5. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 16/16

Kraljevec na Sutli

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 19/08

1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/11

2. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 38A/16

3. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/18

4. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 11/23

5. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 25/23

Krapinske Toplice

PPUO, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 14/12

1. I. Izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 26/14

2. II. Izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 58/18

3. Pročišćeni tekst Odredbi, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 16/19

4. III. Izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 50/22

5. Pročišćeni tekst Odredbi, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 15/23

Kumrovec

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/04

1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/08

2. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 23/09

3. III. (ciljane) Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 13/13

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje-neslužbena verzija

Konjščina

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/14

1. Ispravak odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/14

2. I. Izmjena i dopuna, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/17

3. II. Izmjena i dopuna, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 32/20

Lobor

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 7/08

1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 6/10

2. II. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 12/13

3. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj  20/15

4. IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 12/16

5. Pročišćeni tekst Odredbi, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 20/17

6. V. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 20/19

7. VI. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 2/23

8. Pročišćeni tekst Odredbi, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 22/23

Mače

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/08

1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 19/20

2. Ispravak odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 31/20

Marija Bistrica

PPUO, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 1/08

1. Tehnički ispravak, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 3/08

2. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik Općine Marija Bistrica”, broj 5/09

3. II. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik Općine Marija Bistrica'', broj 2/12

4. III. Ciljana izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik Općine Marija Bistrica'', broj 9/15

5. IV. Izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik Općine Marija Bistrica'', broj 9/17

6. Pročišćeni tekst Odredbi, ''Službeni glasnik Općine Marija Bistrica'', broj 7/18

7. V. Izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik Općine Marija Bistrica'', broj 4/21

8. VI. Izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik Općine Marija Bistrica'', broj 3/23

9. Pročišćeni tekst Odredbi, ''Službeni glasnik Općine Marija Bistrica'', broj 4a/23

Mihovljan

 

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17/08

1. I. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 5/17

Novi Golubovec

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 22/07

1. I. Ciljane izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 2/13

2. Ciljane izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 11/15

Petrovsko

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 17A/05

1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 20/07

2. II. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/11

3. Ispravak greške u izmjenama i dopunama, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 11/12 

4. III. Ciljana izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 24/15

5. IV. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 46/22

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje-neslužbena verzija

Radoboj

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/05

1. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 9/06

2. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 11/07

3. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 22/08

4. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 35/10

5. III. Izmjene i dopune “Službeni glasnik KZŽ”, broj 9/14

6. IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 32/16

7. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 19/17

8. V. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/19

9. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 39/19

10. VI. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 61/22

11. VII. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 20/24

Stubičke Toplice

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 10/09

1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/10

2. Ciljane izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 17/13

3. Izmjena i dopuna, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 19/14

4. Pročišćeni tekst, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 28/14

5. IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 20/16

6. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 32/16

7. V. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 22/20

8. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 28/20

9. VII. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 22/22

10. VI. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 3/23

10. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/23

Sveti Križ Začretje

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/03

1. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 10/03

2. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 3/07

3. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/11

4. III. (ciljane) Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 13/13

5. IV. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 26/15

6. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 5/16

Tuhelj

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/06

1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/09

2. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 29/10

3. Ispravak Odredbi za provođenje, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 1/11

4. Dopuna Plana, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 14/15

5. III. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 2/20

6. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 4/20

Veliko Trgovišće

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 5/04

1. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 10/04

2. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/07

3. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 27/08

4. Ispravak Odluke o donošenju, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 11/09

5. III. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 15/12

6. Odluka o ispravci tehničke pogreške u Prostornom planu, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 8/15

7. IV. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 15/17

8. Pročišćeni tekst Odredbi, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 25/17

9. V. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 28/19

10. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 33/19

11. VI. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 20/21

12. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 31/21 

13. VII. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 25/22

14. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 47A/22

Zagorska Sela

PPUO,  Službeni glasnik KZŽ”, broj 21/06

1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 10/09

2. II. Izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 23/12

3. Ispravak Odluke o donošenju, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 3/13

4. III. Izmjena i dopuna, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 32/16

5. Pročišćeni tekst Odredbi, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 21/17

6. IV. Izmjena i dopuna, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 30/22

Zlatar Bistrica

PPUO, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 19/04

1. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 30/09

2. II. Ciljane izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 9/12

3. III. Ciljane izmjene i dopune, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 11/14

4. IV. Izmjena i dopuna, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 8/16

5. V. Izmjene i dopune, “Službeni glasnik KZŽ”, broj 52a/18

6. Pročišćeni tekst Odredbi, ''Službeni glasnik KZŽ'', broj 16/19

Izvor podataka: dokumentacija prostora Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, lipanj 2024.