Projekti

Zavod za prostorno uređenje koordinator je izrade URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE STUDIJE BIVŠE LOKACIJE OSNOVNE ŠKOLE ZABOK te koordinator izrade URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE STUDIJE BIVŠE LOKACIJE OPĆE BOLNICE ZABOK.

Navedene urbanističko-arhitektonske studije izradila je tvrtka  MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. iz Zagreba.

Urbanističko-arhitektonska studija bivše lokacije Opće bolnice Zabok

Koordinacija izrade povjerena je Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, a sama izrada Studije je po Zavodu povjerena tvrtki MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. iz Zagreba – u okviru navedene Studije utvrđen je potencijal lokacije unutar užeg gradskog centra grada Zaboka za izgradnju građevine namijenjene ustanovi za skrb o starijim osobama, a prostorne mogućnosti i okviri izgradnje sagledani su i definirani uz uvažavanje značaja lokacije i naglašavanje potrebe uređenja iste i kao dijela javnog gradskog prostora.

Urbanističko-arhitektonska studija bivše lokacije Opće bolnice Zabok Urbanističko-arhitektonska studija bivše lokacije Opće bolnice ZabokUrbanističko-arhitektonska studija bivše lokacije Opće bolnice Zabok

U skladu s navedenim u okviru Studije je oblikovan životni prostor u jedinstvenoj građevini koja funkcionira poput stambenog susjedstva za cca 220 osoba u cca 95 stambenih jedinica na cca 8.800 m2 odnosno na cca 1.900 m2 postojeće izgradnje i 6.900 m2 nove izgradnje.

Socijalna dimenzija projekta ogleda se u obvezi uređenja cca 30% kapaciteta ustanove za građane slabijeg imovinskog stanja.

Organizacijom unutrašnjih i vanjskih prostora nastojao se osigurati poticajni životni okoliš koji omogućuje zajedničke i individualne aktivnosti, susrete, odmor, zdravstvene usluge i dr. te su unutar jedinstvene građevine predviđeni i prostori javnog odnosno uslužnog karaktera kao stomatološka ambulanta i ambulanta opće prakse, prostori trgovina i drugih uslužnih djelatnosti (caffe, frizer, pediker, wellness).

Studijom se nadalje nastojao ne samo očuvati već i oplemeniti postojeći zeleni fond na čestici te dopuniti uređenim vanjskim prostorima različitog karaktera, a navedeno je nametnulo potrebu uređenja parkirališnog prostora za cca 45 vozila u podzemnoj etaži građevine.

 

Urbanističko-arhitektonska studija Bivše lokacije Osnovne škole Zabok

Koordinacija izrade je povjerena Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, a izrada Studije povjerena je tvrtki MIKELIĆ VREŠ ARHITEKTI d.o.o. iz Zagreba.

U okviru navedene Studije utvrđen je potencijal lokacije unutar užeg gradskog centra grada Zaboka za izgradnju građevina i uređenje poslovnih prostora raznih namjena u okviru kojih je obvezan smještaj zdravstvenih sadržaja izmještenih s bivše lokacije Opće bolnice i Zavoda za javno zdravstvo, te naglašena potreba uređenja ove lokacije kao dijela javnog gradskog prostora.

Urbanističko-arhitektonska studija Bivše lokacije Osnovne škole Zabok Urbanističko-arhitektonska studija Bivše lokacije Osnovne škole Zabok

Adaptacija stare škole te izgradnja novih javnih i društvenih sadržaja obuhvaća bruto površinu od 6620 m2.

Izrada spomenute Studije sastavni je dio razvoja projekta javno-privatnog partnerstva.

Dokumenti

Urbanističko-arhitektonska studija bivše lokacije Opće bolnice Zabok
Urbanističko-arhitektonska studija Bivše lokacije Osnovne škole Zabok