Pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13., 85/15. i 69/22.) uređeno je pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj ovog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno spomenutim, kao i drugim zakonima.

"Pravo na pristup informacijama" obuhvaća pravo ovlaštenika (odnosno svake domaće ili strane fizičke ili pravne osobe koja zahtijeva pristup informaciji) na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev, već takvo objavljivanje predstavlja njihovu obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom.

Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pisani zahtjev se podnosi na adresu: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina. Usmeni zahtjev prima se na zapisnik u prostorijama Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Krambergerova 1 - I kat, tijekom radnog vremena od 8 do 14 sati.

Službenik za informiranje Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije:

Željko Kapelac, dipl.ing.arh.

Tel: 049/382-144

E-mail: zeljko.kapelac@kzz.hr

Dokumenti

Zahtjev za pristup informacijama-obrazac
Zahtjev za ispravak ili dopunu informacije-obrazac
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija-obrazac
Katalog informacija Zavoda
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Zavoda
Odluka o imenovanju službenika za informiranje Zavoda

Godišnja izvješća:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023.g
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022.g
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.g
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020.g
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019.g
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018.g
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.g