Ponovna javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica održat će se od 23. veljače do 02. ožujka 2023. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 14 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica.

Javno izlaganje o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica održat će se 27. veljače 2023. godine (ponedjeljak) u 16:30 sati u Domu kulture, velika dvorana, Zagrebačka 26, Marija Bistrica.

Opširnije: www.marija-bistrica.hr