Ponovna javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor održat će se od 16. siječnja do 23. siječnja 2023. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 13 sati u prostorijama Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor.

Javno izlaganje o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor održat će se 17. siječnja 2023. godine (utorak) u 13 sati u prostorijama Općine Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor.

Opširnije: www.lobor.hr