Ponovna javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica održat će se od 23. veljače do 02. ožujka 2023. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 14 sati u prostorijama Općine Marija Bistrica.

Javno izlaganje o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica održat će se 27. veljače 2023. godine (ponedjeljak) u 18 sati u Domu kulture, velika dvorana, Zagrebačka 26, Marija Bistrica.

Opširnije: www.marija-bistrica.hr