Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Radoboj

Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Radoboj održat će se od 02. do 10. travnja 2024. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 13 sati u prostorijama Općine Radoboj.

Javno izlaganje o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Radoboj održat će se 04. travnja 2024. godine (četvrtak) u 14 sati u prostorijama Hiže vinove loze, Radoboj 35.

Opširnije: www.radoboj.hr