Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine održat će se od 15. travnja do 29. travnja 2022. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 14 sati u prostorijama Upravnog odjela Grada Krapine, Magistratska 30.

Javno izlaganje o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine održat će se 26. travnja 2022. godine (utorak) u 13 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Krapine, Magistratska 30. 

Opširnije: www.krapina.hr