Javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Radoboj

Javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Radoboj održat će se od 22. studenog do 30. studenog 2022. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 13 sati u prostorijama Općine Radoboj.

Javno izlaganje o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Radoboj održat će se 25. studenog 2022. godine (petak) u 14 sati u prostorijama Općine Radoboj, Radoboj 8.

Opširnije: www.radoboj.hr