Javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine

Javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine održat će se od 15. studenog do 29. studenog 2023. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 14 sati u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Grada Krapine, Magistratska 30.

Javno izlaganje o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Krapine održat će se 21. studenog 2023. godine (utorak) u 13 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Krapine, Magistratska 30. 

Opširnije: www.krapina.hr