Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina

Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina održat će se od 30. studenog do 07. prosinca 2023. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 9 do 13h u prostorijama Općine Hrašćina.

Javno izlaganje o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina održat će se 04. prosinca 2023. godine (ponedjeljak) u 10 sati u Općini Hrašćina.

Opširnije: www.opcina-hrascina.hr