Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara

Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara održat će se od 12. ožujka do 26. ožujka 2024. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 14 sati u prostorijama Grada Zlatara.

Javno izlaganje o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara održat će se 19. ožujka 2024. godine (utorak) u 11 sati u gradskoj vijećnici Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar. 

Opširnije:www.zlatar.hr