Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Oroslavja

Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Oroslavja održat će se od 23. siječnja do 30. siječnja 2023. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 11 do 13 sati u prostorijama Grada Oroslavja, Oro trg 1, Oroslavje.

Javno izlaganje o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Oroslavja održat će se 26. siječnja 2023. godine (četvrtak) u 15 sati u prostorijama Grada Oroslavja, Oro trg 1, Oroslavje. 

Opširnije: www.oroslavje.hr