Javna rasprava o Prijedlogu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

Javna rasprava o Prijedlogu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka održat će se od 06. studenog do 13. studenog 2023. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 14 sati u predvorju II. kata zgrade Gradske uprave u Zaboku, Zivtov trg 10, Zabok.

Javno izlaganje o Prijedlogu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka održat će se 13. studenog 2023. godine (ponedjeljak) u 13 sati u gradskoj vijećnici Grada Zaboka, soba broj 21/II, Zivtov trg 10, Zabok.

Opširnije: www.zabok.hr