Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zagorska Sela

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zagorska Sela održat će se od 01. ožujka do 15. ožujka 2022. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 13 sati u prostorijama Općine Zagorska Sela, Zagorska Sela 38.

Javno izlaganje o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zagorska Sela održat će se 07. ožujka 2022. godine (ponedjeljak) u 18 sati u Kulturnom centru Općine Zagorska Sela, Zagorska Sela 39. 

Opširnije: www.zagorska-sela.hr