Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrovsko

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrovsko održat će se od 20. lipnja do 29. lipnja 2022. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 14 sati u prostorijama Općine Petrovsko, Petrovsko 1, Petrovsko.

Javno izlaganje o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrovsko održat će se 24. lipnja 2022. godine (petak) u 17 sati u prostorijama Općine Petrovsko, Petrovsko 1, Petrovsko.

Opširnije: www.petrovsko.hr