Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina održat će se od 03. lipnja do 10. lipnja 2022. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 10 do 12 sati u prostorijama Općine Hrašćina, Trgovišće 23c, Hrašćina.

Javno izlaganje o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina održat će se 07. lipnja 2022. godine (utorak) u 10 sati u prostorijama Općine Hrašćina, Trgovišće 23c, Hrašćina.

Opširnije: www.opcina-hrascina.hr