Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centar 3 - Zabok

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centar 3 - Zabok održat će se od 16. svibnja do 23. svibnja 2022. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 14 sati u predvorju II kata zgrade Gradske uprave u Zaboku, Zivtov trg 10, Zabok.

Javno izlaganje o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Centar 3 - Zabok održat će se 18. svibnja 2022. godine (srijeda) u 12 sati u gradskoj vijećnici Grada Zaboka (soba br. 21/II), Zivtov trg 10, Zabok.

Opširnije: www.zabok.hr