Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ''Krapina Nova-zapad''

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ''Krapina Nova-zapad'' održat će se od 19. travnja do 03. svibnja 2022. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 14 sati u prostorijama Upravnog odjela Grada Krapine, Magistratska 30.

Javno izlaganje o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ''Krapina Nova-zapad'' održat će se 26. travnja 2022. godine (utorak) u 14 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Krapine, Magistratska 30. 

Opširnije: www.krapina.hr