Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica održat će se od 26. rujna do 04. listopada 2023. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 9 do 14 sati u prostorijama Grada Donje Stubice, Trg Matije Gupca 20/II, Donja Stubica.

Ponovno javno izlaganje o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica održat će se 02. listopada 2023. godine (ponedjeljak) u 10 sati u prostoru Kulturno-turističko-informativnog centra, Toplička 7, Donja Stubica.

Opširnije: www.donjastubica.hr