Dokumenti

2022

5. sjednica Upravnog vijeća
Financijski plan za 2022.g.
4. sjednica Upravnog vijeća
Program rada za 2022.g
3. sjednica Upravnog vijeća
Financijski izvještaji za 2021.g.
Financijski izvještaji za 1-3/2022
Potvrda o predaji financijskog izvješća za 2021.g.
Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada za 2021.g.
Bilješke uz financijsko izvješće za 2021.g.

2021

I. izmjena Financijskog plana za 2021.g.
Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa rada za 2020.g.
Ispravak financijskog izvještaja za 2020.g.
Ispravak potvrde o predaji financijskog izvješća za 2020.g.
Financijski izvještaji za 2020.g.
18. sjednica Upravnog vijeća
Potvrda o predaji financijskog izvješća za 2020.g.
17. sjednica Upravnog vijeća
Bilješke uz financijsko izvješće za 2020.g.
1. sjednica Upravnog vijeća
Program rada za 2021.g.
2. sjednica Upravnog vijeća
Financijski plan za 2021.g.

2020

Financijski izvještaji za 2019.g.
Potvrda o predaji financijskog izvješća za 2019.g.
Program rada za 2020.g.
Financijski plan za 2020.g.
16. sjednica Upravnog vijeća
15. sjednica Upravnog vijeća
14. sjednica Upravnog vijeća
13. sjednica Upravnog vijeća
12. sjednica Upravnog vijeća
11. sjednica Upravnog vijeća
II. izmjena Financijskog plana za 2020.g.
Bilješke uz financijsko izvješće za 2019.g.
I. izmjena Financijskog plana za 2020.g.

2019

10. sjednica Upravnog vijeća
9. sjednica Upravnog vijeća
8. sjednica Upravnog vijeća
7. sjednica Upravnog vijeća
I. izmjena Financijskog plana za 2019.g.
Bilješke uz financijsko izvješće za 2018.g.
Financijski izvještaji za 2018.g.
Potvrda o predaji financijskog izvješća za 2018.g.
Program rada za 2019.g.
Financijski plan za 2019.g.
II. izmjena Financijskog plana za 2019.g.