Novosti i objave

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja CENTAR 3 - Zabok

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja CENTAR 3 - Zabok održat će se od 06. studenog do 13. studenog 2023. godine.

Opširnije

Javna rasprava o Prijedlogu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

Javna rasprava o Prijedlogu IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka održat će se od 06. studenog do 13. studenog 2023. godine.

Opširnije

Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica održat će se od 26. rujna do 04. listopada 2023. godine.

Opširnije

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica održat će se od 12. rujna do 20. rujna 2023. godine.

Opširnije