Novosti i objave

Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine

Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Krapine održat će se od 15. travnja do 29. travnja 2022. godine.

Opširnije

Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće

Javna rasprava o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Veliko Trgovišće održat će se od 07. ožujka do 15. ožujka 2022. godine.

Opširnije

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zagorska Sela

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zagorska Sela održat će se od 01. ožujka do 15. ožujka 2022. godine.

Opširnije

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade

Obavijesti o prethodnim i javnim raspravama svih prostorno-planskih dokumenata u izradi

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade održat će se od 05. listopada do 19. listopada 2021. godine

Opširnije