Novosti i objave

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Oroslavja

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Oroslavja održat će se od 26. rujna do 03. listopada 2022. godine.

Opširnije

Javna rasprava o Prijedlogu III. ID Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i Prijedlogu III. ID Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec

Javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec održat će se od 15. rujna do 22. rujna 2022. godine.

Opširnije

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka

Javna rasprava o Prijedlogu V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka održat će se od 24. lipnja do 01. srpnja 2022. godine.

Opširnije

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrovsko

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrovsko održat će se od 20. lipnja do 29. lipnja 2022. godine.

Opširnije