Novosti i objave

Javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor

Javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lobor održat će se od 08. studenog do 21. studenog 2022. godine.

Opširnije

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice ''Zona Stubaki''

Javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Stubičke Toplice ''Zona Stubaki'' održat će se od 31. listopada do 07. studenog 2022. godine.

Opširnije

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. ID Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i Prijedlogu III. ID Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec održat će se od 17. listopada do 25. listopada 2022. godine.

Opširnije

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Mokrice

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Mokrice održat će se od 26. rujna do 03. listopada 2022. godine.

Opširnije