Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Prostorni planovi

Prostorni plan Krapinsko-zagorske županije

Prostorni planovi

Prostorni plan Krapinsko –zagorske  županije osnovni je dokument kojim se regulira namjena i korištenje prostora te određuju uvjeti uređenja prostora za zahvate u prostoru od državnog i županijskog značaja,  donesen je 2002. godine te objavljen u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, broj 4/02.
Krovni je županijski dokument prostornog uređenja koji diktira osnovne ciljeve u namjeni i gospodarenju prostorom u županiji, daje smjernice za ciljeve prostornog planiranja s kojim se usklađuju svi ostali planovi uređenja općina i gradova.

Prostorni plan županije određuje osobito:

Dokumentacija:

Prostorni plan Krapinsko-zagorske županije