Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka održat će se od 22. veljače do 01. ožujka 2017. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 11 sati u predvorju II kata zgrade Gradske uprave u Zaboku, Zivtov trg 10.

Javno  izlaganje o Prijedlogu  IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka održat će se 24. veljače 2017. godine (petak) u 11 sati u gradskoj vijećnici Grada Zaboka, Zabok, Zivtov trg 10 (soba broj 21/II).

Opširnije:www.zabok.hr