Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec održat će se od 20. rujna do 28. rujna 2018. godine.

Javni uvid je svakog radnog dana za vrijeme trajanja javne rasprave od 8 do 14 sati u prostorijama Općine Krapinske Toplice, Antuna Mihanovića 3, Krapinske Toplice.

Javno izlaganje o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Krapinske Toplice i II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Krapinske Toplice i Klokovec održat će se 27. rujna 2018. godine (četvrtak) u 16 sati u Domu kulture u Krapinskim Toplicama, K.Š.Đalskog 2, Krapinske Toplice.

Opširnije:www.krapinske-toplice.hr