Korisni linkovi

Krapinsko-zagorska županija Turistička zajednica Krapinsko Zagorske županije Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske Zagorska razvojna agencija Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske Županije

Javna nabava

 

Sukladno čl. 28. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 120/16) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije kao javni naručitelj obvezan je na internetskim stranicama objaviti Plan nabave i sve njegove kasnije promjene.

Sukladno čl. 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 120/16) Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije kao javni naručitelj obvezan je na internetskim stranicama objaviti Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i sve njegove kasnije promjene.

2019.

Plan nabave za 2019.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2019.g.-1.objava

2018.

III. izmjena Plana nabave za 2018.g.

II. izmjena Plana nabave za 2018.g.

I. izmjena Plana nabave za 2018.g.

Plan nabave za 2018.g.

2017.

Plan nabave za 2017.g.

I. izmjena Plana nabave za 2017.g.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017.g.-1.objava

II. izmjena Plana nabave za 2017.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2017.g.-2.objava

2016.

I. izmjena Plana nabave za 2016.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016.g.-2.objava

Plan nabave za 2016.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2016.g.-1.objava

2015.

Plan nabave za 2015.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015.g.-5.objava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015.g.-6.objava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015.g.-7.objava

I.izmjena Plana nabave za 2015.g.

II. izmjena Plana nabave za 2015.g.

2014.

Plan nabave za 2014.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma-3.objava

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma-4.objava

I. izmjena Plana nabave za 2014.g.

II. izmjena Plana nabave za 2014.g.

2013.

Plan nabave za 2013.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma-2.objava

I. izmjena Plana nabave za 2013.g.

2012.

Plan nabave za 2012. godinu

Obavijest temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11.)

I.izmjena Plana nabave za 2012. godinu

Otvoreni postupak javne nabave usluge izrade "Rudarsko-geološke studije potencijala i gospodarenja mineralnim sirovinama Krapinsko-zagorske županije" 31.08.2012.

II. izmjena Plana nabave za 2012.g.

Otvoreni postupak javne nabave motornog vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti 03.10.2012.

III. izmjena Plana nabave za 2012.g.

IV. izmjena Plana nabave za 2012.g.

V. izmjena Plana nabave za 2012.g. 

2011.

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije izjavljuje da u 2011. godini nije provodio postupke javne nabave te nema podataka za unos u Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2011.g.